Kontakta oss

Positivt årsbokslut: Resultat på drygt 50 miljoner kronor

Publicerat 18 april 2023

Årsbokslutet för 2022 hanterades igår av kommunfullmäktige. Årsbokslutet är mycket positivt då resultatet landar på +51,9 miljoner kronor och för koncernen på 50,3 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic sammanfattar årsbokslutet i årsredovisningen såhär:

”Ett bra år innebär dock inte att vi kan slå oss till ro, utan framåt gäller det också att slå vakt om de goda resultaten som uppnåtts. En större gemenskap och glädje än på länge genomsyrar kommunen vilket gör att vi utstrålar självförtroende och framtidstro.

Vi vill framföra ett stort och varmt tack från kommunstyrelsen till all personal i alla verksamheter för ett engagerat och väl genomfört arbete under ett tufft år. Vi har inte lyckats med allt, men med mycket. Det är bra – inte bara för att det ser bra ut i en årsredovisning, utan för att det betyder hög och bra service till dem som kommunen är till för; oss kommuninvånare.”

Samtliga tre finansiella mål uppfylls både under mandat- och planperioden. Resultatet för 2022 motsvarar 6,7% av skatter och bidrag.

  • Driftredovisningen visar en budgetavvikelse på +40,1 miljoner kronor.
  • Årets investeringar uppgår till 133,1 miljoner kronor
  • Likvida medel vid året slut var 31,0 miljoner kronor.

Kommunchefen Jens Odevall inleder årsredovisningen med följande ord:

”Borgholms kommun är i grunden en attraktiv och välmående kommun vilket understryks av starkt resultat på drygt 50 mnkr. Detta gör att vi står bra rustade för den försämrade konjunkturen under kommande år”.

Det starka resultatet kan göra det utmanande att förstå de begränsningar vi står inför redan i år. Den stigande inflationen med prisökningar ger  tuffare år för kommuner. Vi behöver redan i år ställa om för att hantera lågkonjunkturen och bli ännu mer kostnadseffektiva.

Därför måste nya projekt noga övervägas och personalutskottet har beslutat att nya anställningar och återbesättningar ska prövas. Anställningsprövningen ska bidra till att hitta möjligheter till samarbeten och nya sätt att lösa våra uppdrag.

Genom att vara restriktiv med nya projekt skapas det ekonomiska utrymmet som behövs för att slutföra de stora investeringsprojekt som vi har påbörjat. Dessa projekt är viktiga genom att de bidrar till att utveckla kommunen och vår verksamhet:

Såhär sammanfattar Jens Odevall pågående projekt i årsredovisningen:

”I början av 2023 står den nya huvudbyggnaden med bibliotek och matsal samt högstadiedelen på Åkerboskolan klar och välkomnar eleverna tillbaka till en ny termin. Vi har också påbörjat byggnation av ny förskola med fritids och matsal i Gärdslösa som förväntas vara färdig till terminsstart hösten 2023. Det första spadtaget har tagits för det nya särskilda boendet på Ekbacka som ska stå klart 2024.”

Skip to content