Kontakta oss

Referat från kommunstyrelsens sammanträde

Publicerat

Kommunstyrelsen sammanträdde i tisdags, 29 november. Här kan du läsa ett kort referat av vad som beslutades och behandlades.

Satsning på laddstolpar

Nu har kommunstyrelsen fattat beslut om omprioritering av 2022 års investeringsbudget för utbyggnad av laddinfrastruktur i kommunen.

I dagsläget erbjuds subventionering upp till 70 procent från naturvårdsverket genom klimatklivet, för de fall aktörer installerar laddstolpar för publik laddning. Klimatklivets kriterier passar väl in Borgholms kommuns miljöstrategi för att utveckla kommunen till att blir en attraktiv och välkomnande kommun i ett fossilfritt och modernt samhälle.

Borgholmshem

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överföra 10 000 000 kronor i aktieägartillskott till vårt allmännyttiga bostadsbolag Borgholmshem AB.

Riktlinjer för sociala medier

Kommunstyrelsen har fattat beslut att anta riktlinjer för kommunens hantering av sociala medier. Sociala medier blir allt viktigare i kommunens kommunikation med medborgarna. Kommunikation i sociala medier ställer samma krav på till exempel diarieföring, tillgänglighet och personuppgiftshantering som annan kommunikation. Samtidigt är det svårare att hålla koll på sociala medier när dialogen genom till exempel kommentarer flödar. Därför behövs fastställda tydliga riktlinjer för hur sociala medier ska hanteras. Dessutom behövs en rutin som visar hur var och en gör i praktiken.

Se hela sändningen textad här

Skip to content