Kontakta oss

Referat från kommunstyrelsens sammanträde

Publicerat 01 november 2021

Kommunstyrelsen sammanträdde i tisdags, den 26 oktober. Här kan du läsa ett kort referat av det som beslutades.

Delårsbokslutet överlämnades till kommunfullmäktige för godkännande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige en utbetalning på åtta miljoner kronor från Borgholm Energi Elnät AB.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige en tilläggsbudget på 500 000 kronor för utemiljön på Slottsskolan.

Kommunstyrelsen beslutade att ge en julgåva till anställda. Läs mer om julgåvan här.

Förslag till gestaltning av Kay Wieståls park godkändes. Framtid Borgholm finansierar med 400 000 kronor. Finansiering av resterande delar behandlas i samband med antagande av verksamhetsplanen.

Läs förslaget till gestaltning här.

Kommunstyrelsen lämnade förslag till beslut i fyra motioner, som kommer att hanteras på kommande kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen och socialnämnden ett antal uppdrag i samband med slutrapporteringen av beredningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”. Vissa delar av dessa uppdrag har inte uppfyllts inom angiven tid, delvis med anledning av pandemin. Kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige nya slutrapporteringsdatum för dessa uppdrag.

Kommunstyrelsen godkände förslaget till ny organisation för kommunledningsförvaltningen. Förslaget innebär att kommunledningsförvaltningen får fem avdelningar från och med årsskiftet: HR, ekonomi, miljö- och bygg, tillväxt och tekniska.

Kommunstyrelsen beslutade att fortsättningsvis signera protokoll elektroniskt, via Netpublicator, som idag används för att tillgängliggöra kallelser och protokoll för ledamöterna via läsplatta. När så är möjligt kommer även delegationsbeslut kunna signeras elektroniskt.

Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 2022 fastställdes: 25 januari, 1 mars, 29 mars, 3 maj, 31 maj, 28 juni, 23 augusti, 20 september och preliminärt 25 oktober, 29 november och 20 december.

Hoppa till innehåll