Anslagstavla

Det här är Borgholms kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen måste varje kommun ha en anslagstavla där  justerade protokoll från kommunens olika nämnder, tillkännagivande och andra kungörelser ska anslås. Du får också veta hur man överklagar ett kommunalt beslut.

Protokollen som är utlagda på kommunens  hemsida är justerade. Undertecknade protokoll finns hos respektive myndighet.

Under Anslag/Bevis finns anslagsbevis från protokoll där kommunen är representerat.
Under Justerade protokoll finns protokoll från kommunens nämnder  under överklagningstiden – 3 veckor från justeringsdatum. Därefter finns de på under www.borgholm.se/protokoll
Under Detaljplaner samråd och granskning finns information om aktuella planer och tid för yttranden.
Under Delegationsbeslut finns överklagningsbara delegationsbeslut  som inte hanteras i  nämndsprotokoll.
Under Kommunfullmäktiges sammanträde finns kallelsen till nästa sammanträde med kommunfullmäktige.
Under Övriga kungörelse finns meddelanden som kommunen eller annan myndighet vill delge medborgarna.

De olika rubrikerna är synliga endast om det finns någon handling under.

Anslag/bevis

Kommunfullmäktige

Sammanträde,

2019-11-18

Paragrafer:

207-229

Start- och slutdatum:

2019-11-28 - 2019-12-19

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Sammanträde,

2019-11-26

Paragrafer:

173-204

Start- och slutdatum:

2019-12-09 - 2019-12-28

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Justerade protokoll

Socialnämndens arbetsutskott

2019-11-13

Paragrafer:

88-100

Start- och slutdatum:

2019-11-18 - 2019-12-11

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Utbildningsnämndens arbetsutskott

2019-11-13

Paragrafer:

68-74

Start- och slutdatum:

2019-11-20 - 2019-12-12

Förvaringsplats:

Utbildningsförvaltningen

Kommunfullmäktige

2019-11-18

Paragrafer:

207-229

Start- och slutdatum:

2019-11-28 - 2019-12-19

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Socialnämndens individutskott

2019-11-22

Paragrafer:

167-169

Start- och slutdatum:

2019-11-22 - 2019-12-17

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Miljö- och byggnadsnämnden

2019-11-22

Paragrafer:

215-238

Start- och slutdatum:

2019-11-25 - 2019-12-17

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsen

2019-11-26

Paragrafer:

173-204

Start- och slutdatum:

2019-12-09 - 2019-12-28

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Socialnämnden 191127

2019-11-27

Paragrafer:

108-119

Start- och slutdatum:

2019-12-04 - 2019-12-31

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Utbildningsnämnden

2019-11-27

Paragrafer:

106-115

Start- och slutdatum:

2019-12-10 - 2020-01-02

Förvaringsplats:

Utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

2019-12-02

Paragrafer:

29-35

Start- och slutdatum:

2019-12-10 - 2020-01-07

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Socialnämndens individutskott

2019-12-04

Paragrafer:

170-177

Start- och slutdatum:

2019-12-04 - 2019-12-30

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott

2019-12-05

Paragrafer:

159-177

Start- och slutdatum:

2019-12-06 - 2019-12-30

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden

Detaljplaner på samråd och granskning

Övriga kungörelser

Kungörelse detaljplan för del av Halltorp 1:10, Hotellet. Antagandebeslutet vann laga kraft 2019-08-26.

Kungörelse,

2019-09-06

Start- och slutdatum:

2019-08-26 - 2021-08-27

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Kungörelse detaljplan Oden 8. Antagandebeslutet vann laga kraft 2018-07-25

Kungörelse,

2019-09-06

Start- och slutdatum:

2018-07-25 - 2020-07-25

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kungörelse,

2019-12-10

Start- och slutdatum:

2019-12-06 - 2019-12-11

Förvaringsplats:

Kommunledningskontoret