Anslagstavla

Det här är Borgholms kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen måste varje kommun ha en anslagstavla där  justerade protokoll från kommunens olika nämnder, tillkännagivande och andra kungörelser ska anslås. Du får också veta hur man överklagar ett kommunalt beslut.

Protokollen som är utlagda på kommunens  hemsida är justerade. Undertecknade protokoll finns hos respektive myndighet.

Under Anslag/Bevis finns anslagsbevis från protokoll där kommunen är representerat.
Under Justerade protokoll finns protokoll från kommunens nämnder  under överklagningstiden – 3 veckor från justeringsdatum. Därefter finns de på  www.borgholm.se/protokoll-2018
Under Detaljplaner samråd och granskning finns information om aktuella planer och tid för yttranden.
Under Delegationsbeslut finns överklagningsbara delegationsbeslut  som inte hanteras i  nämndsprotokoll.
Under Kommunfullmäktiges sammanträde finns kallelsen till nästa sammanträde med kommunfullmäktige.
Under Övriga kungörelse finns meddelanden som kommunen eller annan myndighet vill delge medborgarna.

De olika rubrikerna är synliga endast om det finns någon handling under.

Justerade protokoll

Kommunstyrelsen

2019-02-26

Paragrafer:

20-34

Start- och slutdatum:

2019-03-06 - 2019-03-28

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Utbildningsnämnden

2019-02-27

Paragrafer:

15-27

Start- och slutdatum:

2019-03-06 - 2019-03-28

Förvaringsplats:

Utbildningsförvaltningen

Socialnämnden

2019-02-27

Paragrafer:

15-24

Start- och slutdatum:

2019-03-06 - 2019-04-01

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-03-05

Paragrafer:

45-53

Start- och slutdatum:

2019-03-08 - 2019-04-02

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Socialnämndens individutskott

2019-03-06

Paragrafer:

21-29

Start- och slutdatum:

2019-03-06 - 2019-04-01

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden

2019-03-07

Paragrafer:

28-54

Start- och slutdatum:

2019-03-07 - 2019-03-29

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-03-12

Paragrafer:

54-63

Start- och slutdatum:

2019-03-15 - 2019-04-09

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Socialnämndens individutskott

2019-03-13

Paragrafer:

30-33

Start- och slutdatum:

2019-03-13 - 2019-04-08

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Socialnämndens arbetsutskott

2019-03-13

Paragrafer:

16-31

Start- och slutdatum:

2019-03-19 - 2019-04-12

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Utbildningsnämndens arbetsutskott

2019-03-13

Paragrafer:

11-20

Start- och slutdatum:

2019-03-20 - 2019-04-11

Förvaringsplats:

Utbildningsförvaltningen

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott

2019-03-14

Paragrafer:

11-16

Start- och slutdatum:

2019-03-14 - 2019-04-05

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden, Borgholms kommun

Övriga kungörelser

Kommunfullmäktige kallelse

Kungörelse,

2019-03-08

Start- och slutdatum:

2019-03-18 - 2019-03-27

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-28

Kungörelse,

2019-03-28

Start- och slutdatum:

2019-03-22 - 2019-04-03

Förvaringsplats:

miljö- och byggnadsnämnden