Kontakta oss

Referat från kommunfullmäktige 20 mars

Publicerat 23 mars 2023

Sammanträdet inleddes med en minnesstund för bortgångne Magnus Ståhl. Han var förste vice ordförande i kommunfullmäktige för socialdemokraterna och har haft flera uppdrag i kommunen, bland annat som ordförande i socialnämnden.  Joel Schäfer (S) höll ett tal om Magnus Ståhl och därefter hölls en tyst minut.

Här kan du läsa ett referat av de ärenden som behandlades och beslutades.

Strategi för Öland

Tillförordnad turistchef Marcus Carlsson informerade om en regional till lokal strategi med vision att Öland ska bli en helårsdestination 2030. Öland ska vara en attraktiv plats för besökare, företag och lokalbefolkning – tolv månader om året.

Målen för 2030 handlar om att öka antalet öppna besöksnäringsaktörer under perioden september till maj, få fler och mer lönsamma företag och ett ökat engagemang för besöksnäringen hos lokalbefolkningen. Miljö, ekonomi och det sociala nämns som viktiga aspekter i arbetet med visionen om Öland som helårsdestination.

Revidering av krisledningsplan

Kommunfullmäktige antog den reviderade krisledningsplanen för Borgholms kommun. Den nya revideringen av krisledningsplanen innefattar justering enligt omorganisation av räddningstjänsten, polismyndigheten och regioner. Krisledningsplanen ska revideras vid varje ny mandatperiod.

Fastighetstransaktioner 

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna fastighetsförsäljningarna mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi. Det gäller Högby 2:21 för 860 000 kronor, del av Högby 2:8 för 810 000 kronor och fastighetsförsäljning och fastighetsreglering för del av Solberga 5:11 för 900 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutade även att godkänna köp av fastigheten Amfion 10 till priset 4 500 000 kronor under förutsättning att markproverna inte uppvisar förekomst av betydande föroreningar.

Granskning av hamnverksamheten

Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att förstärka styrningen och uppföljningen av hamnverksamheten. Nödvändiga styrdokument för verksamheten som verksamhetsplan och uppdatering av hamnordningen ska uppdateras och risk- och sårbarhetsanalyser ska systematiskt genomföras.

Se inspelningen av sammanträdet

Skip to content