Styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län

Sammanträde,

2022-03-18

Start- och slutdatum:

2022-03-28 - 2022-04-13

Förvaringsplats:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12, 392 35 Kalmar samt på hemsidan https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/