Utskriftsdatum: 20 October 2019

Socialnämnden

Socialnämndens verksamhetsområde omfattar bl a äldreomsorg, individ och familjeomsorg, Lagen om särskild service (LSS), arbetsmarknadsenheten (AME)  samt verksamhet för Ensamkommande flyktingbarn.

Socialnämnden har som övergripande målsättning att bedriva en verksamhet med god kvalitet som tillfredsställer de behov kommuninvånarna har av service, hjälp och trygghet. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med lagar och regler och vara kostnadseffektiv och rationell.

Socialnämnden består av nio ledamöter med ersättare. Enligt antaget reglemente kan socialnämnden ha öppna sammanträden, förutom om sekretess råder eller vid ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt att behandla internt. Läs mer i socialnämndens reglemente under Mer information längst ner på sidan.

Socialnämnden har två utskott, ett beredande och ett för individärenden.
Ledamöter 
1. Magnus Ståhl (S), ordförande
e-post Magnus.Stahl@pol.borgholm.se
2. Jennie Engstrand (S)
e-post Jennie.Engstrand@pol.borgholm.se
3. Mikael Palmqvist (S)
e-post Mikael.Palmqvist@pol.borgholm.se
4. Ulrika Lindh (C), 1:e vice ordförande
e-post Ulrika.Lindh@pol.borgholm.se
5. Stefan Wiberg (V)
e-post stefan.wiberg@pol.borgholm.se
6. Eddie Forsman (M), 2:e vice ordförande
e-post Eddy.Forsman@pol.borgholm.se
7. Jörgen Jannerstrand (M)
e-post Jorgen.Jannerstrand@pol.borgholm.se
8. Zissiois Reizopoulos (FÖL)
e-post Zissios.Reizopoulos@pol.borgholm.se
9. Liselott Hovdegård (SD)
e-post Liselott.Hovdegard@pol.borgholm.se