Kontakta oss

Temakväll: Hur ser alkoholkonsumtionen ut bland våra ungdomar idag?

Publicerat

Förebyggande teamet, kommunens ungdomssamordnare och Polisen bjuder in till en temakväll om alkohol för föräldrar och andra berörda och intresserade.
Förebyggande teamet kommer att prata om sina yrkeserfarenheter på fältet, hur de upplever att ungdomar pratar om och ser på alkohol. Polisen kommer att delge sina erfarenheter samt lagar och regler och ungdomssamordnaren kommer att berätta om statistik kring ungdomars alkoholvanor som visats efter länets CAN undersökning.
Välkommen!

Tid och plats

Löttorp, Åkerboskolan: 13 februari, klockan 18:00
Borgholm, Aulan på Slottsskolan: 16 februari, klockan 18:00
Anmälan: magnus.alfredsson@borgholm.se

Skriv i anmälan vilken av kvällarna du vill gå på.

Skip to content