Kontakta oss

Uppdatering om dataintrånget

Publicerat

Prognosen om när driften ska vara igång igen har förändrats och troligen kommer systemen igång igen på måndag. Detta för att analysen av vad som har hänt och vilken data som har kopierats tar längre tid än uppskattat.

Tillsammans med inhyrda experter analyserar nu IT-avdelningen loggar för att ta reda på vad som hänt. De säkrar olika system och rensar dem från eventuellt skadlig data.

Vi har hittat lösningar för att betala ut löner och försörjningsstöd.

Kommunen fortsätter bedriva samhällsviktig verksamhet utan avbrott och analyserar skadan av intrånget.

  •  Viktiga funktioner som trygghetslarm till omsorgstagare fungerar.
  •  Barn och ungdomar får undervisning och omsorg på förskolor, fritidshem och skolor.
  •  Biblioteken kan endast erbjuda begränsad service. Meröppet fungerar inte.
  •  Orosanmälningar görs via Servicecenter 0485 – 880 00. Du blir kopplad till rätt funktion.

Vad har hänt?

Måndag 12 december upptäcktes ett dataintrång hos Borgholms och Mörbylånga kommun. Klockan 20 uppmärksammades kommunerna på att stora mängder data kopierades. IT-avdelningen kopplade omedelbart från internet genom att stänga ned servrarna, för att minimera eventuell skada och stoppa cyberattacken.

Anställda i båda kommunerna har begränsade möjligheter att komma åt information i våra system och vi har inte tillgång till internet och e-post. Vissa e-tjänster ligger även nere för allmänheten, bland annat infomentor.

Intrånget är polisanmält. Det finns i dagsläget ingen information om vem som ligger bakom eller varför.

Mörbylånga kommuns webbplats www.morbylanga.se fungerar inte. Det går att ringa Mörbylånga kommun på 0485 – 470 00. De jobbar på en tillfällig webb och uppdaterar information på sin facebooksida.

Skip to content