Utskriftsdatum: 19 December 2018

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens verksamhetsområde omfattar barnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola och kulturskola inom Borgholms kommun. Nämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten, dess uppföljning och utvärdering.

Verksamheten är organiserad i självständiga enheter som har eget budgetansvar med en klar och tydlig beslutsgång. Besluten tas så nära verksamheten som möjligt.

Utbildningsnämnden består av nio ledamöter med ersättare och får enligt antaget reglemente ha öppna sammanträden. Öppna sammanträden gäller inte om sekretess råder eller vid ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt att behandla internt.

Läs mer i utbildningsnämndens reglemente under Mer information längst ner på sidan

 

Ledamöter
1. Lennart Andersson (S), ordförande
E-post: bunlena@gmail.com
2 Lars-Göran Andersson (S)
Tel: 0485-101 32
Mobil: 070-606 15 99
E-post. lasseg.andersson47@gmail.com
3. Martin Johansson (S)
Mobil: 070-231 12 88
E-post: martin.johansson@borgholm.se
4. Jeanette Thygesen (FÖL), 1:e vice ordförande
Tel: 0485-881 21
Mobil: 0709-617890
E-post: jeanette.thygesen@framtidoland.se
5. Hillevi Thorsell (MP)
 6. Björn Andreen (M), 2:e vice ordförande
Tel: 722 98
Mobil: 070-636 11 40
E-post: salomonstorpsgard@gmail.com
7. Anna Viktor Hiort (M)
8. Eva Wahlgren (C)
Mobil: 0703-15 11 09
E-post: eva.wahlgren@borgholm.se
9. Emma Jensen (C)