Kontakta oss

Viktiga satsningar på vård och omsorg

Publicerat

Kortare arbetstid med samma lön för medarbetare i äldreomsorgen och en löneökning med tvåtusen kronor till nyutbildade undersköterskor. Det är två viktiga satsningar som nu görs på våra medarbetare inom vård och omsorg. ”Det här betyder jättemycket för oss”, säger Cecilia Laneborg Johnsson, undersköterska på Åkerbohemmet i Löttorp.

I ett pilotprojekt som sjösätts den 1 mars får våra medarbetare på vård- och omsorgsboendet Åkerbohemmet som jobbar heltid nu arbeta 85 procent med bibehållen heltidslön.

”Vi hoppas att den här förmånen ska ge en bättre arbetsmiljö och återhämtning för våra medarbetare vilket förstås också ger vinster för de vi är till för – våra omsorgstagare”, säger Anna Hasselbom Trofast, socialchef.

”Vi har stora förhoppningar på ett positivt utfall med  arbetstidsförkortningen som vi tror ska attrahera fler till yrket samtidigt som våra medarbetare får en bättre arbetsmiljö”, säger Joel Schäfer, ordförande i socialnämnden.

Det ettåriga projektet startar i mars och det börjar i norr, dels för att det varit svårrekryterat här och även tack vare engagerade och motiverade medarbetare som sagt att de vill vara med i den här projektgruppen.

”Ett lyft för oss”

”Det här blir verkligen ett lyft och vi känner att det satsas på oss. Det här betyder jättemycket för oss. Vi tycker om våra jobb och är väldigt motiverade men det här kommer att göra att vi orkar mer, det blir roligare att gå till jobbet. Jag tror att den här satsningen kommer att ge ökad inflyttning. Många har sommarstugor här och kan tänka sig att flytta ner när man erbjuds att jobba mindre med heltidslön”, säger Cecilia Laneborg Johnsson undersköterska på Åkerbohemmet i Löttorp och skyddsombud i fackförbundet Kommunal.

Sveriges befolkning blir allt äldre vilket gör att vård- och omsorgsbehoven ökar. Det innebär också att vi ökar resurserna, jobbar smart och satsar både personella och ekonomiska resurser där de gör mest och bäst nytta.

I arbeten som bedrivs dygnet runt ställs särskilda krav på arbetstidsförläggningen. Det är viktigt ur ett hälsoperspektiv för att möjliggöra ett långt och hållbart arbetsliv. Det är också viktigt att tiden förläggs så att arbete, god arbetsmiljö och privatliv kan förenas. Den här satsningen ger våra medarbetare större möjlighet till återhämtning och förhoppningen är att det ska göra arbetet mer attraktivt.

Lönepåslag för nyutbildade undersköterskor

Projektet följer flera olika mål och kommer att följas upp och utvärderas under året. Förhoppningen är att satsningen ska ge effekter som ökad återhämtning med minskad sjukfrånvaro som följd och att kostnad för övertid kan sänkas. Förhoppningen är också att andelen sökande ska öka och att fler väljer att arbeta heltid.

Om satsningen ger önskade effekter kan projektet komma utökas till fler enheter inom verksamheterna. Detta blir beslutsunderlag som utvärderas och slutligen beslutas i den politiska ledningen.

”Det känns spännande vad den här satsningen ger för effekter för vårt framtida arbetssätt”, säger Anna Hasselbom Trofast.

Klart är även att nyutbildade undersköterskor från 1 januari och framåt får ett lönepåslag med tvåtusen kronor extra i månaden, tidigare låg lönepåslaget på tusen kronor.

”Det är ett viktigt signalvärde vi vill skicka ut om att vi är stolta och glada att det nu i äldreomsorgslyftet går ut 40 nyutbildade undersköterskor till äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta. Det är värdefullt och verkligen en win-win. Vi får utbildade medarbetare med rätt kompetens och kunskap och våra medarbetare får möjlighet till en bättre löneutveckling när de utbildat sig”, säger Anna Hasselbom Trofast.

 

Skip to content