Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden

2022-09-01

Paragrafer:

13-18

Start- och slutdatum:

2022-09-15 - 2022-10-07

Förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun