Kontakta oss

Referat från kommunfullmäktige 19 september

Publicerat

Den 19 september sammanträdde kommunfullmäktige, mötet var fullmäktiges sista under den här mandatperioden.

Här kan du läsa ett referat av de ärenden som behandlades och beslutades.

Sveriges bästa äldreomsorg

Kommunfullmäktige tog emot kommunstyrelsens sammanställning av uppdrag från Sveriges bästa äldreomsorg. Uppdragen gavs av kommunfullmäktige 2019-08-19 §166. Samtliga uppdrag, förutom de som har avbrutits av kommunfullmäktige, är något kommunen kommer fortsätta arbeta med kontinuerligt, avklarade eller förväntas kunna uppfyllas under kommande månader.

Arvoden och ersättningar

Kommunstyrelsen lämnar förslag på justeringar av kommunens bestämmelser för arvoden och ersättningar för förtroendevalda. Kommunfullmäktige biföll kommunstyrelsens förslag.

Motioner

Det lämnades en motion för anmälan till fullmäktige. Motionen lämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Utbetalning av partistöd

Ölandspartiet hade till det här sammanträdet på sig att lämna stöd för sin status som juridisk person för att få sitt partistöd utbetalat. Partiet lämnade de handlingar som fullmäktige behövde.  Fullmäktige beslutade att partistöd till Ölandspartiet ska betalas ut.

Nästa mandatperiod inleds med kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober klockan 18.00 i stadshuset i Borgholm.

Skip to content