Kontakta oss

Alla chefer utbildas om barnkonventionen

Publicerat

Idag utbildas alla chefer som jobbar på Borgholms kommun om barnkonventionen. Även förtroendevalda deltog i utbildningen.

Syftet med utbildningen är att ge ökad kunskap om barns rättigheter och ökad förståelse för hur våra medarbetare och verksamhet praktiskt kan arbeta med konventionen.

Utbildningen hålls av Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist på SKR. Hon hälsades välkommen upp på scenen av utbildningschef Roland Hybelius.

”Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020 och det är en lag som definitivt berör oss alla”, sa han och lämnade över till Marie Lundin Karphammar.

Ansvar för kommande generation

”Vi behöver modiga ledare som kan se helheten. Vi ska ta ansvar för kommande generation och då ska barnkonventionen tas med i alla beslut som berör barn. För att göra skillnad måste man förstå barnkonventionen”, inledde hon utbildningen.

Under dagens utbildning kommer våra chefer lära sig bland annat bakgrunden till barnkonventionen som lag, innehållet i barnkonventionen, grundprinciper och barnsyn. De kommer även lära sig om barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv. De utbildas också i barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa och implementering av barnkonventionen. Detta varvas med workshops kring barnets bästa och barnets rätt till delaktighet.

”Det känns jätteskönt att vi är igång. Det här är ett viktigt och långsiktigt arbete”, sa Ulrica Ragvald Emilsson, ungdomssamordnare, innan dagens första workshop.

Skip to content