Ändring av detaljplan för Stugan 1 med flera, Sjöstugeområdet – Borgholms kommun

Ändring av detaljplan för Stugan 1 med flera, Sjöstugeområdet – Borgholms kommun

Kungörelse,

2022-04-06

Start- och slutdatum:

2022-04-06 - 2022-04-25

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen