Kontakta oss

Ansök till Kulturinkubatorn Kreativa Öland 

Publicerat

Ge dig och ditt konstnärskap bästa möjliga förutsättningar och bygg en hållbar verksamhet utifrån en konstnärlig företagslogik. Kulturinkubatorn Kreativa Öland vänder sig till dig som bor på Öland och är skapare av kultur, konst, hantverk eller slöjd.

De som blir antagna till kulturinkubatorn träffas en gång i veckan från september till maj. Programmet är utformat så att det ska möta de utmaningar och hinder som yrkesverksamma kulturskapare upplever i sin vardag. Det stärkande kollegiala lärandet löper som en röd tråd genom hela programmet.

Vi inleder med att göra en nulägesanalys av din verksamhet och jobbar strategiskt med dess innehåll, målsättningar, drivkrafter och passion. Därefter tittar vi på din kommunikation och utvecklar dina sätt att gestalta din verksamhet utåt.

Vi utforskar strukturen för din administration och hur du enklare kan gå in och ur alla de roller du förväntas axla. Därefter fortsätter vi med att titta på din bredare försörjningspallet, att ta betalt och skapa en ekonomiskt hållbar verksamhet. Året avslutas genom att vi undersöka hur du ger dig själv bästa möjliga förutsättningar för ditt skapande och dina kreativa processer.

Skicka in din ansökan

Ansök till kulturinkubatorn senast 1 juni, ansökan görs på hemsidan. Där kan du läsa mer om kulturinkubatorn och arbetet med att förbättra förutsättningarna för yrkesverksamma kulturskapare, konstnärer, konsthantverkare, hantverkare och slöjdare på Öland.

Skip to content