Kungörelse beslut. Beviljat bygglov för nybyggnad av ett 60 m högt torn och en teknikbod 1,5 kvm på fastigheten Tomteby 1:4.

Kungörelse beslut. Beviljat bygglov för nybyggnad av ett 60 m högt torn och en teknikbod 1,5 kvm på fastigheten Tomteby 1:4.

Kungörelse,

2020-10-22

Start- och slutdatum:

2020-10-29 - 2020-11-26

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden