Beslut bygglov för Böda Kronopark 1:176

Beslut bygglov för Böda Kronopark 1:176

Start- och slutdatum:

2021-04-29 - 2021-06-07

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden