Beslut Lindby 1.12 beviljat bygglov för torn och teknikbodar

Beslut Lindby 1.12 beviljat bygglov för torn och teknikbodar

Start- och slutdatum:

2021-04-01 - 2021-05-05

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden