Kontakta oss

Bjuder in landsbygdsministern för möte om lantbrukarnas förutsättningar på Öland

Publicerat 18 januari 2022

Kommunledningen bjuder tillsammans med lokala företrädare för lantbrukarnas riksorganisation (LRF)  in landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg för att diskutera förutsättningarna för ett modernt och hållbart lantbruk. Förhoppningen är att landsbygdsministern på plats ska få se och få mer information om de problem som våra lantbrukare upplever.

I brevet tas bland annat frågan om stenmurar, biotopskydd och dispensregler upp: ”I de stora alvar- och sjöbetesmarkerna på Öland vårdas och underhålls på många håll fortfarande de hundratals milen av stenmurar som hägn. Det stränga biotopskyddet och dispensreglerna, som idag försvårar markanvändningen och hämmar utvecklingen av jordbruket och de enskilda företagen, behöver lättas för att kunna nå de olika skiften på ett sätt som möjliggör för moderna maskiner att ta sig mellan skiften”, står det i skrivelsen till landsbygdsministern.

Brevet skickades 11 januari och är undertecknat av Borgholms kommunalråd Ilko Corkovic (S) och kommunchef Jens Odevall samt Caroline Eriksson, ordförande LRF kommungrupp och Per Pettersson, styrelseordförande Lantmännen i Kalmar län.

Brevet i sin helhet:

Inbjudan till Borgholms kommun.

Vi vill med detta brev bjuda in dig till vår kommun för dialog med kommunledning och våra lokala företrädare för lantbrukarnas riksorganisation (LRF) för att diskutera förutsättningarna
för ett modernt och hållbart lantbruk.

Öland är ett av Sveriges viktigaste områden för livsmedelsproduktion. Bara i Borgholms kommun finns ca 12500 kor som producerar nära 140 miljoner liter mjölk per år. Våra lantbruk har genom århundranden bidragit till den mycket speciella kulturmiljön med öppna landskap, alvarsmark och stenmurar vilket tillsammans med våra stränder, skogsmarker och historia gör vår kommun till en av mest populära destinationerna för besöksnäringen.

Däremot har jordbruket inte förutsättningar för att utvecklas och rationaliseras på samma sätt som i andra delar av landet. I de stora alvar- och sjöbetesmarkerna på Öland vårdas och underhålls på många håll fortfarande de hundratals milen av stenmurar som hägn. Det stränga biotopskyddet och dispensreglerna som idag försvårar markanvändningen och hämmar utvecklingen av jordbruket och de enskilda företagen behöver lättas för att kunna nå de olika skiften på ett sätt som möjliggör för moderna maskiner att ta sig mellan skiften. Vi vill också poängtera att vårt lantbruk samtidigt ger goda förutsättningar för att bevara dessa biotoper och tar ett stort klimat- och miljöansvar i övrigt då ett stort engagemang finns att producera förnybar energi och minska klimatavtrycken i stort.

Borgholm, 2022-01-11.

Skip to content