Kontakta oss

Borgholm tryggaste kommunen igen

Publicerat

Borgholm är den kommun i Polisregion Sydost där invånarna känner sig tryggast enligt polisens årliga trygghetsmätning. Årets undersökning visar det bästa resultatet någonsin och vår kommun rankas som den tryggaste kommunen i Sverige.

Polisens årliga trygghetsmätning genomfördes under hösten 2022 och Borgholms kommun ligger i topp när hela trygghetsmätningen summeras.

”Det är glädjande att våra medborgare upplever en så stor trygghet. Vi lutar oss inte tillbaka utan fortsätter att satsa på trygghetsfrågor som vi vet betyder oerhört mycket för våra medborgare. Att vi de senaste fyra åren rankats som den tryggaste kommunen i hela landet betyder mycket även för inflyttning och företagsetablering”, säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande.

”Trygghet är en allt viktigare faktor när man i framtiden väljer bostadsort. Vi jobbar med attraktiva områden för nya bostäder och vi är otroligt glada att Borgholms kommun återigen är den tryggaste kommunen i mätningen”, säger Jens Odevall, kommunchef och fortsätter:

”Det är ett glädjande resultat och trygghetsundersökningen är ett kvitto på att Polisens och vårt arbete bland annat inom skolan, Förebyggande teamet och socialförvaltningen är framgångsrikt. Men upplevelsen av trygghet är också en färskvara och vi fortsätter våra satsningar på att stärka tryggheten”.

”Vi vill ge en stor eloge till Polisens arbete och deras närvaro i vår kommun. Vi har ett bra samarbete och det betyder mycket”, säger Ilko Corkovic.

58 kommuner deltog i trygghetsmätningen i Polisregion syd och 600 enkäter skickades ut i Borgholms kommun. 300 personer i Borgholms tätort fick svara på enkäten och 300 utanför tätorten. Svarsfrekvensen var hög, 70 procent. I mätningen ligger vi på 0,57 på skalan där 0 är tryggast och 6 är minst trygg.

Trygghetsmätningen kommer nu att analyseras ordentligt och ska ligga till grund för fortsatta prioriterar när det gäller satsningar på trygghet.

 

Skip to content