Kontakta oss

Borgholms kommun står värd för nytt samarbete för naturvård i länet

Publicerat

Den 12 oktober samlas omkring 25 politiker och tjänstepersoner från hela Kalmar län i Borgholm för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för att bevara våra naturmiljöer. ”Vi kommuner står inför liknande utmaningar i vårt arbete med biologisk mångfald. Genom att träffas kan vi dra nytta och inspireras av varandras erfarenheter”, säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande (S).

Länsstyrelsen Kalmar län ska enligt en ny satsning med start nu i Borgholm bjuda in till en årlig länsnaturträff. Målet är att långsiktigt förbättra naturvård. Borgholm kommun är värd för nästa träff som arrangeras den 12 oktober. Länsnaturträffen börjar klockan nio på Folkets hus i Borgholm. På eftermiddagen fortsätter deltagarna mötet i fält och kommer då att vara i Halltorp och Rälla.

Om länsnaturträffen

Runt 25 tjänstepersoner som arbetar med naturvårdsfrågor samt politiker från sju av Kalmar läns kommuner samlas vid naturvårdsträffen i Borgholm för att få den senaste informationen från Länsstyrelsen. De kommer bland annat att få lära sig mer om vad vi kan göra för att bevara arter i ekmiljöer och för vilda bin.

”Vi har delvis olika förutsättningar när det kommer till vilken natur vi har i våra kommuner, men utmaningarna är lika. Den tätortsnära naturen ska skötas så att den fyller många funktioner för våra invånare, där biologisk mångfald är en del. En annan utmaning är hur man bäst arbetar med naturvårdande projekt. Dessutom måste vi alltid ha klimatförändringarna med i beräkningarna – hur vi kan anpassa oss efter dem och vad vi kan göra för att mildra dem” säger Frida Gustafsson, miljöstrateg i Borgholms kommun.

Värdskapet för länsnaturträffen ska vandra mellan kommuner, för att ge en inblick i det lokala naturvårdsarbetets möjlighet och förutsättningar.

Kalmar län har nationellt och internationellt viktiga miljöer för den biologiska mångfalden, här finns många arter som försvunnit i andra delar av landet kvar. Kommunernas naturvårdsarbete är en viktig pusselbit för att bevara Kalmar läns biologiska mångfald.

Skip to content