Kontakta oss

Dags för PRAO för elever i klass åtta

Publicerat

I år kommer eleverna i årskurs 8 på Slottsskolan och Åkerboskolan att göra sin PRAO vecka 19-20.

Tack till er som tidigare har tagit emot våra elever på PRAO, ni gör ett mycket värdefullt arbete!

Åkerboskolan

Eleverna i årskurs 8 på Åkerboskolan kommer att ha sin PRAO vecka 20, 16-20 maj

Slottsskolan

Eleverna i årskurs 8 på Slottsskolan kommer att ha sin PRAO vecka 19, 9-13 maj

Syftet med PRAO

Genom att ta emot en PRAO-elev får ni möjlighet att presentera er arbetsplats och ert yrkesområde för morgondagens arbetskraft och eleverna får en nyttig erfarenhet från arbetslivet som de har nytta av inför framtida studie- och yrkesval. Att handleda och informera våra ungdomar är en investering för framtiden.

Platsbank på samverka.nu

I Borgholms kommun finns nu det digitala PRAO-verktyget samverka.nu, som är en platsbank där eleverna har möjlighet att välja den PRAO-plats de vill vara på. Om det skulle bli flera som vill vara på en plats så lottar man vem som får vara där.

De elever som själva vill ordna sin PRAO-plats kommer att kunna göra det. Skolan kommer då att meddela eleverna att de inte ska gå till de arbetsplatser som redan finns med i platsbanken.

Kontakt och frågor

Om ni vill att er arbetsplats ska finnas med i platsbanken i samverka.nu så kan ni höra av er till mig, så registrerar jag er. Om ni vill ta emot PRAO-elever som själva kommer och frågar om en plats så får ni gärna meddela det till mig via mail, likadant om ni inte vill att elever kommer till er och frågar om en PRAO-plats. Meddela vilken/vilka perioder ni kan ta emot PRAO-elever och hur många elever ni kan ta emot under respektive period.

Ni som redan nu vet att ni inte kommer att kunna ta emot PRAO-elever i vår får gärna meddela det redan nu.

Sofie Engström, Studie- och yrkesvägledare skicka e-post
Anna Sköld, projektansvarig skola-arbetsliv, 0485-88 089, skicka e-post

 

Skip to content