Kontakta oss

Dataintrång hos Borgholms och Mörbylånga kommun

Publicerat

På måndagskvällen, 12 december, upptäcktes ett dataintrång hos Borgholms och Mörbylånga kommun. Klockan 20 uppmärksammades kommunerna på att stora mängder data kopierades. IT-avdelningen kopplade omedelbart från internet genom att stänga ned servrarna, för att minimera eventuell skada och stoppa cyberattacken. Intrånget är polisanmält. Det finns i dagsläget ingen information om vem som ligger bakom eller varför.

Vår webbplats fungerar och det går att ringa till kommunen via servicecenter på 0485 – 880 00, men det kan ta längre tid än vanligt att bli kopplad.

Mörbylånga kommuns webbplats www.morbylanga.se fungerar inte. Det går att ringa Mörbylånga kommun på 0485 – 470 00 men kö kan uppstå och svarstiden vara längre än normalt.

Båda kommunerna informerar kontinuerligt via respektive facebooksida.

Orosanmälningar görs till respektive kommunen, på de nummer som anges ovan.  Du blir kopplad till rätt funktion.

Borgholm Energi kan ta emot samtal och hjälpa sina kunder, men inte ta emot e-post. De har även begränsad tillgänglighet på telefon.

Anställda i båda kommunerna har begränsade möjligheter att komma åt information i våra system och vi har inte tillgång till internet och e-post. Vissa e-tjänster ligger även nere för allmänheten, bland annat infomentor. De system som kräver verifiering via kod fungerar inte. Kommunikation via plattformen Teams fungerar från mobiler och datorer som inte är uppkopplade till kommunens nät (wifi) och anställda uppmanas att kommunicera via appen Teams i mobilen.

Ett externt företag har anlitats för att utreda när intrånget började, hur det har gått till och vilken data som har kopierats. Enligt preliminär uppskattning kommer det att två-fyra dagar innan problemet är åtgärdat och vi återigen är i full drift.

”Verksamheterna ställer om så att arbetet kan flyta på så normalt som möjligt. Kommunens samhällsviktiga verksamheter bedöms fungera” säger kommunchef Jens Odevall.

”Åtgärder har vidtagits för att trygga våra omsorgstagare. Vi har rutiner för att garantera att vi kan öppna även digitala lås till dem som inte själva kan låsa och genom ett nära samarbete med Region Kalmar har vi tillgång till journaler. Trygghetslarmen fungerar eftersom det är en tjänst som ligger utanför kommunen”, säger socialchef Anna Hasselbom Trofast.

På biblioteken fungerar inte Meröppet för tillfället. Lån och återlämning av biblioteksmedier görs manuellt i disken. Bibliotekens webbplatser är påverkade, undvik att logga in på Mina sidor.

Vi uppdaterar läget.

För mer information kontakta kommunchef Jens Odevall, 0485 – 880 10 Borgholm, eller Ann Willsund, 0485 – 470 11.

Skip to content