Kontakta oss

Detaljplanearbete för Högsrum 5:29 har påbörjats

Publicerat

Detaljplanearbetet har nu inletts. Planområdet är beläget i Rälla, cirka 14 kilometer söder om Borgholm och cirka 200 meter väster om väg 136. Området utgörs av cirka 3,6 hektar naturmark bestående av framför allt tallskog.

Det goda läget med närhet till skola, butik, kommunikationer och annan service gör att området bedöms som attraktivt för bostadsbebyggelse.

Ett förslag till detaljplan arbetas fram under åren 2024-2026.

Läs mer om detaljplan för Högsrum 5:29 här

Skip to content