Kontakta oss

Extra stöd till föreningslivet

Publicerat 17 februari 2022

Idag har Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagit kommunstyrelsen att fatta beslut om extra föreningsbidrag på totalt 200 000 kronor.

Förslaget är två potter på 100 000 kronor var, den ena till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och den andra till föreningar med kulturverksamhet.

”Våra föreningar spelar en stor och viktig roll, inte minst nu för att hantera effekterna av pandemin, få igång aktiviteter och en återgång till en mer normal situation. Bakgrunden till satsningen på extra stöd till våra föreningar är att de har och har haft det extra tufft. Detta på grund av de höga elpriserna och att pandemin inneburit restriktioner, rekommendationer och beteenden som gjort det svårt för dem att klara ekonomin”, säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande.

Kultur– och fritidsutskottet  ska enligt förslaget få i uppdrag att fördela bidragen. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om extra bidrag för att stödja föreningarnas verksamheter, utöver driftbidrag, aktivitetsstöd och de ordinarie föreningsbidragen. Kommunstyrelsen har även beslutat att inte ta ut hyra för idrottsplaner- och hallar hösten 2021 och våren 2022. År 2021 avsattes 100 000 kronor för extra bidrag till bygdegårdsföreningar som kompensation för uteblivna hyresintäkter och ökade driftskostnader.

 

Hoppa till innehåll