Kontakta oss

Fler ängar för bin och fjärilar

Publicerat

Borgholm kommun gör nya ängar för att pollinerare, som bin, fjärilar och blomflugor, ska få mer mat.

”Landskapet har förändrats drastiskt de sista 150 åren, och de ängar och blomrika marker som pollinerare behöver har försvunnit. Att så in nya ängar hjälper dem att hitta mat och därmed finnas kvar i landskapet” säger Frida Gustafsson, miljöstrateg på Borgholm kommun.

Utrotningshotade bin

Bin, fjärilar och blomflugor är tre grupper av pollinatörer varav bin är den viktigaste. I Sverige finns nästan 300 arter av bin, varav en tredjedel är hotade att utrotas från Sverige. Orsaken är att landskapet har förändrats så att ängs- och betesmarker har försvunnit. Dessa är viktiga livsmiljöer för bin, dels för att de innehåller pollen- och nektarrik flora och dels för att betesdjur kan spraka upp jord- och sandblottor. 2/3 av våra bin bygger sina bon i marken, och för att kunna göra det måste det finnas sandblottor att gräva ned sig i. Tre nya ängar anläggs i Borgholm, och är en del av kommunens arbete att arbeta med att stärka ekosystemtjänster.

”Vi hoppas att det ska bli blomning snabbt, och har sått in vallmo och blåklint för att det ska blomma redan i år. I blandningen finns också fleråriga örter som trivs på kalkrik mark, så som väddklint, blåklockor och brudbröd. Dessa kommer att ta över efter vallmon. Det enda vi väntar på nu är regnet som kan få fröna att gro.” säger, Jan-Åke Johansson, chef Gata och Park.

Skip to content