Kontakta oss

Följ första kommunfullmäktige för mandatperioden

Publicerat

17 oktober, klockan 18, hålls första kommunfullmäktige för den här mandatperioden.

Kommunens invånare har valt 35 personer från sju olika partier att representera dem den här mandatperioden. På deras första sammanträde förväntas de välja ett presidium, ordförande och vice ordföranden. Det ska även hållas val av valberedning, revisorer och kommunstyrelse.

Nya fullmäktige ska också tacka av avgående ledamöter som tjänstgjort i fullmäktige tidigare mandatperioder.

Utöver detta har kommunfullmäktige på dagordningen bland annat att besluta om nytt aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans, som är ett offentligt ägt bolag som erbjuder försäkringstjänster.

Fullmäktige har också att besluta om tilläggsbudget för asfaltering ska antas. Asfalteringen ska åtgärda problem med gång- och cykelväg på Sandgatan och Folkparksvägen i Borgholm.

 

 

Skip to content