Kontakta oss

Fortsatta stölder av läkemedel

Publicerat

Som vi tidigare gått ut med har Borgholms kommun upprättat två polisanmälningar om stöld av läkemedel. Den ena om stöld av narkotikaklassade läkemedel ur hemsjukvårdens läkemedelskåp och den andra om stöld av narkotiska läkemedel ur en omsorgstagares läkemedelskåp på ett äldreboende.

Nu kompletterar vi polisanmälan med fler händelser som gäller stöld av läkemedel.

”Det här är synnerligen allvarliga händelser som vi jobbar intensivt för att få att upphöra. En central utredning pågår och ett samarbete med Polisen har inletts för att utreda det som har hänt. Vi samarbetar också med Hälsocentralen för att säkra upp läkemedelshanteringen. Våra medarbetare måste ha tillgång till läkemedel, det är avgörande för vården av våra omsorgstagare”, säger Anna Hasselbom Trofast, socialchef.

Det här är en omfattande utredning som behöver tid och så länge utredning pågår kan vi med hänsyn till förundersökningssekretess inte gå ut med mer information.

Skip to content