Kontakta oss

Informationsmöte om planerad biogasanläggning i Alböke

Publicerat

Borgholms kommun bjuder in till möte i Stadshuset i Borgholm onsdag den 21 juni klockan 14:00 för att svara på frågor och diskutera synpunkter på planförslaget.

Förslaget till detaljplan för del av Knäppinge 10:1 ”Biogasanläggning” har varit ute för samråd från 2023-04-25 till och med 2023-05-16.

Under samrådstiden har sakägare, bostadsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget kunnat lämna synpunkter på förslaget. Ett flertal yttranden har inkommit från berörda sakägare och myndigheter med flera.

Läs mer om detaljplanen här

Skip to content