Kontakta oss

Klart med visselblåsarfunktion

Publicerat

För Borgholms kommun är det viktigt att ha tydliga värderingar präglade av transparens och öppenhet. Vi etablerar nu ett visselblåsarsystem för att tydliggöra anställdas ansvar för att vi lever som vi lär.

Borgholms kommun har nu en rapporteringskanal dit du kan skicka din anmälan. Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med någon i vår organisation direkt om du ser saker som inte borde förekomma, men du kan också påtala problem via vår visselblåsarfunktion där du har möjlighet att vara anonym.

Skip to content