Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län

2021-10-28

Paragrafer:

17-21

Start- och slutdatum:

2021-11-08 - 2021-12-01

Förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun