Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län protokoll

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län protokoll

2021-09-03

Paragrafer:

14-16

Start- och slutdatum:

2021-09-13 - 2021-09-13

Förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun