Kontakta oss

Kommunfullmäktige 18 oktober

Publicerat

Kommunfullmäktige sammanträdde i måndags. Efter ett år med distansmöten skulle nu ledamöterna vara på plats.

Borgholms kommun välkomnade en ny ledamot i kommunfullmäktige för Framtid Öland, Mats Olsson samt två nya ersättare.

Revisorerna har lämnat in två granskningsrapporter, en om kommunens arbete med miljö och hållbar utveckling och en om kommunens samverkan med Region Kalmar län avseende psykisk ohälsa bland äldre. Kommunstyrelsen och socialnämnden ska inkomma med svar på granskningarna senast i februari.

Revisorerna presenterade också en rapport angående styrning och ledning av Ölands Kommunalförbund. Förbundsdirektionen har ännu inte svarat på denna.

Fyra motioner anmäldes:

  • Utveckling av samordning av turism, kultur och natur på Öland
  • Två om ärendehantering
  • Sammanträden på distans

Ytterligare en motion om en ”symbolisk minskning av kommunchefens lön” skulle anmälas, men togs inte emot av kommunfullmäktige på grund av olämpligt språk i motionen och lämnades istället tillbaka.

Sex stycken motioner avgjordes, antingen genom att anges som besvarade eller som avslagna.

Utdelning av andra delen av partistödet beviljades inte, med anledning av att det inte kunnat styrka att det är en juridisk person.

Kommunfullmäktige beslutade att anta nytt verksamhetsområde för vattentjänster i Högsrum.

Sammanträdesdatum för 2022 fastställdes. Kommunfullmäktige kommer att sammanträda: 17 januari, 14 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 15 augusti, 19 september klockan 18:00 och 17 oktober, och preliminärt 21 november, 12 december och 19 december.

Inför nästa års val har varje kommun möjlighet att göra förändringar i valdistrikten, men kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att inga förändringar görs.

Skip to content