Kontakta oss

Referat från kommunfullmäktige 19 februari 2024

Publicerat

Kommunfullmäktige sammanträdde måndagen 19 februari. Här kan du läsa ett kort referat av de ärenden som behandlades och beslutades.

Här publiceras protokollet när det justerats: Kommunfullmäktiges protokoll – Borgholms kommun Det är även möjligt att se en textad inspelning av sammanträdet, den hittar du här: Webbsändningar – Borgholms kommun

Valnämndens ordförande besökte kommunfullmäktige för att rapportera om nämndens arbete med inför EU-valet 9 juni.

Avsägelse inkom från Stefan Wiberg (V) och Kerstin Khylberg Engvall (S). Merparten av de avsagda uppdragen, men inte alla, tillsattes av respektive parti. Kvarstående uppdrag lämnas vakanta.

Länsstyrelsen Kalmar län meddelade ny ledamot och ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige.

Rolf Edmark (SD) ställde en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående kommunens bidrag till Ibn Rushd.

Borgerliga begravningsofficianter

 

Kommunfullmäktige beslutade att kommunen ska erbjuda Borgerliga begravningsofficianter. Ilko Corkovic (S) och Eva Wahlgren valdes som de två första begravningsofficianterna.

Ärendet ska även tas upp på nästkommande kommunfullmäktige och ytterligare officianter utses.

Taxor

 

Kommunfullmäktige beslutade om taxor för 2024 angående hemtjänsttimma och taxor relaterade till miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Taxorna gäller från och med 1 mars 2024.

Kommunfullmäktige beslutade om styrelseledamöter från näringslivet, till Ölands Besöksnäring AB:s styrelse, valde ägarombud, samt godkände det reviderade ägardirektivet.

Kommunfullmäktige godkände också den reviderade bolagsordningen som ändrar namnet från Destination Öland AB till Ölands Besöksnäring AB.

Ny medlem Kalmarsunds gymnasieförbund

 

Kommunfullmäktige antog Mönsterås kommun som förbundsmedlem med start 1 augusti 2024. Församlingen godkände också revideringen av Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsordningen för att kunna möjliggöra anslutningen.

Avsiktsförklaring angående skolskjuts- och trafikupphandling

 

Ärendet var uppe till beslut återigen, efter föregående sammanträdes minoritetsåterremiss. Kommunfullmäktige beslutade att delta i den gemensamma trafikupphandlingen inom samtliga områden, med förbehållen att upphandlingen genomförs med flera geografiskt avgränsade områden och att kommunstyrelsen aktivt och kontinuerligt följer upp upphandlingsprocessen.

Motioner

 

Kommunfullmäktige beslutade om Per Lublins (ÖP) sista två motioner. Dessa är ”om nytt kvartersnamn på kvarteret Ryssland” och ”om planering för kompletterande ny fast förbindelse över sundet”.

Den förstnämnda avslogs medan den andra besvarades.

Skip to content