Kommunfullmäktiges protokoll

Protokoll från kommunfullmäktige hittar du i plusmenyn nedan. Kommunfullmäktige, kommunens ”riksdag” är det högsta beslutande organet i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Sammanträdena äger rum en gång per månad förutom juli månad. Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Du kan även följa sammanträdet via vår hemsida, se länk under mer information nedan.  Protokollen publiceras här efter att de justerats och går även att läsa på plats i Stadshuset och på biblioteken.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi har beslutat att lägga ut protokoll för innevarande år samt två år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll som är äldre kontakta respektive förvaltning.

Ta del av kommunfullmäktiges protokoll:

Kommunfullmäktiges protokoll 2022

Kommunfullmäktiges protokoll 2021

2021-12-13, Kommunfullmäktige protokoll
2021-12-13, Kallelse till kommunfullmäktige

2021-11-15 Kommunfullmäktige protokoll
2021-11-15 Kommunfullmäktige, kallelse till

2021-10-18 Kommunfullmäktige protokoll §§ 112-136, 138
2021-10-18 Kommunfullmäktige protokoll § 137
Kallelse till kommunfullmäktige 2021-10-18

2021-09-20 Kommunfullmäktige protokoll
Kallelse till kommunfullmäktige 2021-09-20

2021-08-16 Kommunfullmäktige protokoll
Kallelse till kommunfullmäktige 2021-08-16

2021-06-21 Kommunfullmäktige, protokoll
Kallelse till kommunfullmäktige 2021-06-21

2021-05-17 Kommunfullmäktige, protokoll
Kallelsen till kommunfullmäktige 2021-05-17

2021-04-19 Kommunfullmäktige, protokoll
Kallelse till kommunfullmäktige 2021-04-19

2021-03-15 Kommunfullmäktige, protokoll
Kallelse till kommunfullmäktige 2021-03-15

2021-02-15 Kommunfullmäktige, protokoll
2021-02-15 Kommunfullmäktige, protokoll §§ 1-2
Kallelse till kommunfullmäktige 2021-02-15

Kommunfullmäktiges protokoll 2020

Kommunfullmäktiges protokoll 2019

Kommunfullmäktiges protokoll 2018

Kommunfullmäktige 2018-12-18
KALLELSE Kommunfullmäktige 2018-12-18

Kommunfullmäktige 2018-12-10
KALLELSE Kommunfullmäktige 2018-12-10

Kommunfullmäktige 2018-11-19
KALLELSE Kommunfullmäktige 2018-11-19

Kommunfullmäktige 2018-10-15 §§193-195 justerat av kommunfullmäktige 2018-11-19
Kommunfullmäktige 2018-10-15 §§ 196-205
KALLELSE Kommunfullmäktige 2018-10-15

Kommunfullmäktige 2018-09-17
KALLELSE Kommunfullmäktige 2018-09-17

Kommunfullmäktige 2018-08-20
KALLELSE Kommunfullmäktige 2018-08-20

Kommunfullmäktige 2018-06-18
KALLELSE Kommunfullmäktige 2018-06-18

Kommunfullmäktige 2018-05-21
KALLELSE kommunfullmäktiges 2018-05-21

Kommunfullmäktige 2018-04-16
KALLELSE kommunfullmäktige 2018-04-16

Kommunfullmäktige 2018-03-19
KALLELSE Kommunfullmäktige 2018-03-19

Kommunfullmäktige 2018-02-19
KALLELSE Kommunfullmäktige 2018-02-19

Kommunfullmäktige 2018-01-15
KALLELSE Kommunfullmäktige 2018-01-15