Kontakta oss

Kommunfullmäktige 21 mars

Publicerat

Tilläggsbudget för löner

Kommunfullmäktige beslutade att anta en tilläggsbudget om 2 855 000 kronor. Bedömningen är att kommunen behöver bli mer konkurrensstark inom löneområdet. Tilläggsbudgeten ska bland annat finansiera en utökning av ramen inför årets löneöversyn. Det finns därmed ytterligare medel att fördela. För dig som anställd betyder detta att löneöversynen förlängs med en månad. Den nya lönen kommer att gälla från 1 april, men betalas ut med lönen i maj. ​​​​​​​

Förbundsbildning räddningstjänst

Kommunfullmäktige beslutade att Borgholms kommun tillsammans med kommunerna Kalmar, Emmaboda, Högsby, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås bildar kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost från och med 2023-01-01. Då övertar kommunalförbundet ansvaret för medlemskommunernas räddningstjänst.

Justering av plan- och byggtaxa

I början av året upptäcktes felaktigheter i den nya taxan. Kommunfullmäktige har nu i sitt beslut  reviderat den så att den stämmer.

Informationsärenden

Utbildningsnämnden informerade om verksamheten och aktuella frågor och utmaningar – flyktingmottagandet, de större byggprojekt som är på gång i Löttorp och Gärdslösa.

Socialnämnden informerade om verksamheten och aktuella frågor och utmaningar – bland annat bygget på Ekabacka, om covid i verksamheterna och flyktingmottagandet.

Motioner och interpellationer

Interpellationer lämnades in om skyddsrum och kommunens kommunikation med MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap,

En motion om ändring i arbetsordningen för att bli mer tillåtande mot deltagande på distans lämnades in.

En interpellations besvarades om vattnet från avsaltningsverket.

Uttalande om Ukraina

Vid måndagens sammanträde i kommunfullmäktige ställde samtliga ledamöter sig bakom ett gemensamt uttalande om situationen i Ukraina. I det gemensamma uttalandet fördömer kommunfullmäktiges ledamöter Rysslands angrepp på Ukraina. De uttrycker vidare sitt stöd till Ukraina, sin solidaritet med dess folk och bestörtning över förlusten av liv, mänskligt lidande och förstörelse som orsakats av den ryska aggressionen.

”Det är med stor bestörtning vi tagit del av den ryska invasionen av Ukraina och attacken mot den europeiska säkerhetsordningen. Kommunens representanter vill idag från Borgholms kommuns sida visa sitt stöd för ett demokratiskt Ukraina. Det som nu händer i landet är fruktansvärt och innebär ett stort lidande för hela civilbefolkningen, där familjer splittras och tusentals människor drivs på flykt.

Ledamöter avstår arvode till förmån för flyktingar från Ukraina:

Vid sammanträdet beslutades också att ledamöterna avstår kvällens fullmäktigearvode (350 kronor per ledamot) till förmån för de som flytt från Ukraina. Pengarna ska användas till presentkort till de flyktingar som nu bor på Kapelludden.

Skip to content