Utskriftsdatum: 04 April 2020

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och består av 35 ledamöter. Mandatperioden börjar 2018-10-15 och pågår fram till 2022-10-14.

I fullmäktige behandlas i huvudsak ärenden av övergripande karaktär. Sammanträdena äger rum en gång per månad förutom juli månad. Sammanträdena är offentliga och sänds via webben. Vid de flesta sammanträden anordnas allmänhetens frågestund, då ges medborgarna möjlighet att ställa frågor till närvarande ledamöter. En gång om året oftast i samband med behandling av årsredovisningen, har allmänheten även möjlighet att ställa frågor till närvarande chefstjänstemän.

Är du folkbokförd i Borgholms kommun  kan du lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Läs mer under Medborgarförslag i vänstermenyn.

Läs mer i kommunfullmäktiges arbetsordning under Mer information längst ner på sidan.

Kontaktuppgifter läggs in efter samtycke från ledamöterna.

Ledamöter 2018-2022
1. Ilko Corkovic (S)
Tel: 0485-880 20
E-post: ilko.corkovic@pol.borgholm.se
2. Carl Malgerud (M)
Tel: 073-071 54 10
E-post: carl.malgerud@pol.borgholm.se
3. Staffan Larsson (C)
Tel: 070-591 51 94
E-post: staffan.larsson@pol.borgholm.se
4. Eva-Lena Israelsson (S), ordförande
Tel: 070-244 48 02
E-post: eva-lena.israelsson@pol.borgholm.se
5. Lennart Bohlin (FÖL)
E-post: lennart.bohlin@pol.Borgholm.se
6. Anne Oskarsson (SD)
E-post: AnneKatarina.Oskarsson@pol.borgholm.se
7. Kennert Georgsson (S)
E-post:kennert.georgsson@pol.borgholm.se
8. Marcel van Luijn (M)
Tel: 070-319 72 23
E-post: marcelanthonie.vanluijn@pol.borgholm.se
9. Jeanette Sandström (S)
10. Tomas Zander (C)
E-post: tomas.zander@pol.borgholm.se 
11. Jan Olof Forslund (S)
Tel: 0485-725 95
E-post: jan-olof.forslund@pol.borgholm.se
12. Tomas Lind (FÖL)
Tel: 070-766 27 46
E-post: tomas.lind@pol.borgholm.se
13. Per Lublin (ÖP)
Tel: 070-820 86 28
E-post: per.lublin@pol.borgholm.se
14. Marwin Johansson (KD)
Tel: 0485-242 41
E-post: marwin.johansson@pol.borgholm.se
15. Lars Lindqvist (SD)
Tel: 070-581 78 06
E-post: lars.lindqvist@pol.borgholm.se
16. Anna Victor Hiort (M)
E-post: anna.victorhiort@pol.borgholm.se
17 Cecilia Ahlström (S)
Tel: 072-577 96 30
E-post: cecilia.ahlstrom@pol.borgholm.se
18. Sara Kånåhols (V)
Tel: 073-811 37 30
E-post: sara.kanahols@pol.borgholm.se
19. Eva Wahlgren (C), 1:e vice ordförande
Tel: 070-315 11 09
E-post: eva.wahlgren@pol.borgholm.se
20. Joel Schäfer (S)
Tel: 0485-883 39
E-post: joel.schafer@pol.borgholm.se
21. Lenamarie Wikström (M)
Tel: 0485-56 57 90
E-post: lenamarie.wikstrom@pol.borgholm.se
22. Nina Anderson-Junkka (S)
Tel: 070-265 29 38
E-post: nina.andersson-junkka@pol.borgholm.se
23. Torbjörn Johansson (FÖL)
Tel: 073-398 22 62
E-post: torbjorn.johansson@pol.borgholm.se
24. Lars Ljung (S)
Tel: 070-560 35 33
E-post: lars.ljung@pol.borgholm.se
25. Daniel Nilsson (C)
Tel: 0485-262 30
E-post: daniel.nilsson@pol.borgholm.se
26. Bert Carlsson (SD)
Tel: 070-884 57 57
E-post: bert.carlsson@pol.borgholm.se
27. Jennie Engstrand (S)
Tel: 073-949 05 75
E-post: jennie.engstrand@pol.borgholm.se
28. Anders Nyholm (M), 2:e vice ordförande
Tel: 070-511 16 96
E-post: mailto:johnanders.nyholm@pol.borgholm.se
29. Andreas Persson (S)
Tel 0485-56 52 42
E-post: andreas.persson@pol.borgholm.se
30. Annette Hemlin (FÖL)
Tel: 070-670 99 20
E-post: annette.hemlin@pol.borgholm.se
31. Ulrika LIndh (C)
Tel: 070-148 89 07
E-post: ulrika.lindh@pol.borgholm.se
32. Roland Wickholm (ÖP)
Tel: 073-228 46 51
E-post: roland.wickholm@pol.borgholm.se
33. Irene Persson (S)
Tel: 070-301 61 44
E-post: irene.persson@pol.borgholm.se
34. Charlotte Håkansson van Luijn (M)
35. Erik Arvidsson (SD)
Tel: 076-872 66 11
E-post: nilserikmartin.arvidsson@pol.borgholm.se