Utskriftsdatum: 18 October 2018

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och består av 35 ledamöter. Mandatperioden börjar 2018-10-15 och pågår fram till 2022-10-14.

I fullmäktige behandlas i huvudsak ärenden av övergripande karaktär. Sammanträdena äger rum en gång per månad förutom juli månad. Sammanträdena är offentliga och sänds via webben. Vid de flesta sammanträden anordnas allmänhetens frågestund, då ges medborgarna möjlighet att ställa frågor till närvarande ledamöter. En gång om året oftast i samband med behandling av årsredovisningen, har allmänheten även möjlighet att ställa frågor till närvarande chefstjänstemän.

Är du folkbokförd i Borgholms kommun  kan du lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Läs mer under Medborgarförslag i vänstermenyn.

Läs mer i kommunfullmäktiges arbetsordning under Mer information längst ner på sidan.

Kontaktuppgifter läggs in efter samtycke från ledamöterna.

Ledamöter 2018-2022
1. Ilko Corkovic (S)
Telefon: 0485-880 20
E-post: ilko.corkovic@borgholm.se
2. Carl Malgerud (M)
3. Staffan Larsson (C)
4. Eva-Lena Israelsson (S)
5. Sofie Loirendal (FÖL)
6. Anne Oskarsson (SD)
7. Magnus Ståhl (S)
8. Marcel van Luijn (M)
9. Jeanette Sandström (S)
10. Tomas Zander (C)
11. Jan Olof Forslund (S)
12. Tomas Lind (FÖL)
13. Per Lublin (ÖP)
14. Marwin Johansson (KD)
15. Lars Lindqvist (SD)
16. Anna Victor Hiort (M)
17 Cecilia Ahlström (S)
18. Sara Kåhåhols (V)
19. Eva Wahlgren (C)
20. Joel Schäfer (S)
21. Lenamarie Wikström (M)
22. Nina Anderson-Junkka (S)
23. Torbjörn Johansson (FÖL)
24. Lars Ljung (S)
25. Daniel Nilsson (C)
26. Bert Carlsson (SD)
27. Jennie Engstrand (S)
28. Anders Nyholm (M)
29. Andreas Persson (S)
30. Annette Hemlin (FÖL)
31. Ulrika LIndh (C)
32. Roland Wickholm (ÖP)
33. Irene Persson (S)
34. Charlotte Håkansson van Luijn (M)
35. Erik Arvidsson (SD)