Utskriftsdatum: 26 September 2018

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och består av 35 ledamöter från 2014-10-15 – 2018-10-14.

I fullmäktige behandlas i huvudsak ärenden av övergripande karaktär. Sammanträdena äger rum en gång per månad förutom juli månad. Sammanträdena är offentliga och sänds via webben. Vid de flesta sammanträden anordnas allmänhetens frågestund, då ges medborgarna möjlighet att ställa frågor till närvarande ledamöter. En gång om året oftast i samband med behandling av årsredovisningen, har allmänheten även möjlighet att ställa frågor till närvarande chefstjänstemän.

Är du folkbokförd i Borgholms kommun  kan du lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Läs mer under Medborgarförslag i vänstermenyn.

Läs mer i kommunfullmäktiges arbetsordning under Mer information längst ner på sidan.

Kontaktuppgifter läggs in efter samtycke från ledamöterna.

Ledamöter
1. Ilko Corkovic (S)
Telefon: 0485-880 20
E-post: ilko.corkovic@borgholm.se
2. Lennart Olsson (C)
Telefon: 0705-308862
3. Marcel van Luijn (M)
Telefon: 0485-829 80
Mobil: 070-319 72 23
E-post: Marcel@borgholm.se
4. Kennert Georgsson (S)
5. Sofie Loirendal (FÖL)
E-post: sofie.loirendal@framtidoland.se
Facebook: www.facebook.com/loirendal
6. Sune Axelsson (S)
Telefon: 0485-723 91
Mobil: 073-684 97 58
E-post: sune@oland.se
7. Stig Bertilsson (C)
Telefon: 0485-700 07
Mobil: 070-313 04 89
E-post: Stig.Bertilsson@swipnet.se
8. Carl Malgerud (M)
Telefon: 0730-71 54 10
e-post: Carl.Malgerud@borgholm.se
9. Kjell-Ivar Karlsson (SD)
10. Tomas Lind (FÖL), 1:e vice ordförande
Telefon: 0707-662 746
e-post: tomas.lind@framtidoland.se
11. Ing-Britt Nilsson (S)
12. Peder Svensson (C)
Telefon: 0485-56 23 50
Mobil: 0705-17 29 73
E-post: peder.svensson@swipnet.se
13. Joel Schäfer (S)
Telefon: 0485-750 01
Mobil: 0735-27 00 92
E-post: joel@jsgd.se
14. Eddie Forsman (M)
Mobil: 070-570 04 91
E-post: eddie.forsman@borgholm.se
15. Eva-Lena Israelsson (S), ordförande
Mobil: 070-244 48 02
e-post: eva-lena.israelsson@borgholm.se
16. Maria Lindmark (MP)
Mobil: 0708- 55 42 46
E-post: mmlindmark@gmail.com
17 Annette Hemlin (FÖL)
Mobil: 070-670 99 20
E-post: annette@hemlinbjorklind.se
18. Eva Wahlgren (C)
Mobil: 070-315 11 09
E-post: eva.wahlgren@borgholm.se
19. Per Lublin (nÖP)
Mobil: 0708-20 86 28
E-post: Per.Lublin@gmail.com
20. Björn Andreen (M)
Telefon: 0485-722 98
Mobil: 070-636 11 40
E-post: bjorn-andreen@tele2.se
21. Jan-Olof Forslund (S)
Telefon: 0485-725 95
Mobil: 073-714 08 99
E-post: forslundkoping@hotmail.com
22. Hans Lundberg (SD)
Mobil: 070-620 27 76
E-post: hansbirger.lundberg@gmail.com
23. Iren Persson (S)
24. Emma Jensen (C)
25. Karl-Gustav Stegermark  (-)
Telefon: 0485-850 25
Mobil: 070-312 00 10
E-post: stegermark@telia.com
26. Mattias Carlsson (FÖL)
Mobil: 073-372 73 39
E-post: mattiascarls@me.com
27. Mikael Palmqvist (S)
Mobil: 073-929 09 06
E-post: mikael@socialdemokraternanorraoland.se
28. Lars-Erik Larsson (V)
29. Arne Sjögren (KD)
Telefon: 0485-280 48
Mobil: 070-661 01 43
e-post: golfarne@telia.com
30. Ulrika Lindh (C)
Mobil: 070-148 89 07
E-post: u.lindh75@hotmail.com
31. Cecilia Ahlström (S)
32. Jan Erici (M), 2:e vice ordförande
Telefon: 0485-56 10 32
Mobil: 070-606 14 58
E-post: jan@erici.se
33. Jonas Nilsson (FÖL)
Mobil: 0733-20 62 00
E-post: jonas.bo.nilsson@gmail.com
34. Martin Johansson (S)
Mobil: 0702-31 12 88
E-post: martin.johansson@borgholm.se
35. Mats Karlsson (C)