Kontakta oss

Kommuninvånarna tycker till om kommunen

Publicerat

Resultatet av SCB:s medborgarundersökning är klart och det är glädjande besked från de som svarat på undersökningen. Borgholms kommun placerar sig över riksgenomsnittet i de flesta frågorna.

97 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en bra plats att leva och bo på och 91,6 procent svarar att kommunen sköter sina verksamheter på ett bra sätt.

”Det är ett fantastiskt resultat. Det känns bra att vi får bättre betyg än förra gången och vi är stolta över betygen till våra verksamheter. Ett stort tack till våra medarbetare för ett mycket gott arbete”, säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarundersökningen skickades ut hösten 2023, till slumpmässigt utvalda invånare över 18 år.  386 personer svarade.

Tryggheten får höga betyg

”Undersökningen är särskilt värdefull eftersom det är våra medborgare som svarar och vi är glada över resultatet. Exempelvis att hela 89 procent var positiva till det bemötande och den service de fått i kontakter med kommunen. Det är en höjning med nio procentenheter jämfört med förra undersökningen. Men det kan bli ännu bättre, vi fortsätter att jobba med de här frågorna och det här visar att vi är på rätt väg”, säger Anders Magnusson, tillväxtchef.

Även trygghet får ett gott betyg i attitydundersökningen. 99,6 procent svarar att de känner sig trygga när det är ljust ute och 93,4 procent svarar att de även är trygga när det är mörkt ute, att jämföra med snittet för riket där 75,9 procent svarar att de känner sig trygga när det är mörkt ute.

Det fina resultatet för vår kommun bekräftas av den trygghetsmätning som Polisen och Borgholms kommun gjorde under 2023. Borgholms kommun ligger i topp även i den mätningen, invånarna upplever sig tryggast i hela polisregion Syd.

Resultatet ska analyseras

Stort tack till dig som valde att besvara undersökningen. Det viktigt för oss att veta vad våra invånare tänker och tycker kring frågor som rör vardagen, kommunens verksamheter, trivsel och trygghet. Undersökningen ligger till grund för vårt förbättringsarbete för att leverera ännu bättre service.

”Nu ska vi analysera materialet och ta fram åtgärdsplaner. Vi vill alltid bli ännu bättre, vi lutar oss inte tillbaka”, säger Ilko Corkovic.

Ett område där kommuninvånarna inte är nöjda är när det gäller möjligheterna att använda kollektivtrafik för att ta sig till arbete eller fritidsaktiviteter.

”Det här är ett mycket viktigt område för att våra medborgare och för inflyttning och där ska vi ta en diskussion med KLT för att hitta lösningar”, säger Ilko Corkovic.

Läs mer om medborgargarundersökningen 2023

Skip to content