Kontakta oss

Krisberedskapsveckan 2021

Publicerat

Den här veckan är det krisberedskapsvecka i Sverige. Det är en vecka då vi uppmärksammar budskapet att varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot.

Det finns tre återkommande mål med Krisberedskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap
  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas

Krisberedskapsveckan har varje år ett tema och i år är temat demokrati. Demokratin firar i år 100 år i Sverige, vilket under krisberedskapsveckan belyses med att motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla. Kampanjen uppmärksammar också våra skyddsvärden, exempelvis Sveriges frihet och självständighet, och hur var och en av oss kan bevara värdena genom våra vardagshandlingar. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ju ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Bilden: En av våra största tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra. Något som blev tydligt inte minst nu under pandemin.

Skip to content