Kontakta oss

Krislager – ökad lagerhållning om något oönskat inträffar

Publicerat

Borgholms kommun satsar för att ha en god beredskap om något oförutsett händer.

På Öland har vi ett extra utsatt läge då vi är beroende av Ölandsbron för i princip alla transporter och leveranser. Därför bör vår lagerhållning för en eventuell krissituation vara lite högre än hos de flesta andra kommuner. Kommunen som organisation och även privatpersoner, bör klara sin basförsörjning av förbrukningsmaterial och livsmedel i två veckor. Det är att jämföra med en vecka, som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, rekommenderar för alla friska personer. Två veckor är den tid det sannolikt skulle ta att få igång alternativa transportkedjor vid ett avbrott på bron.

Beredskapslager

Arbete pågår därför med att skapa ett beredskapslager i kommunen. Det blir inte som de gamla beredskapslagren där saker bara staplades och förvarades. Istället kommer vi huvudsakligen att arbeta med ökad lagerhållning överallt där det finns plats och där varorna hinner förbrukas inom deras hållbarhetstid, samtidigt som vi fyller på med nytt ”bakifrån” i lagren. På så sätt blir kostnaden endast att mera medel blir bundna i varor, och det blir ingen nettokostnad för kommunen.

Vad kan jag göra hemma?

Beredskapslagret är till för att kommunen ska klara sitt uppdrag för dem man ansvarar för i verksamheterna om någonting inträffar. För privatpersoner gäller att själv se till att man är förberedd och kan klara sig med livsmedel och vatten samt klara uppvärmning och matlagning vid till exempel ett strömavbrott i upp till en vecka, enligt MSB.

Läs mer på MSB om hur du kan förbereda dig hemma

Bild: Anette Wickholm, ansvarig för den verksamhet som kallas logistiken.

Skip to content