Kungörelse Borgholm 11:42 Bygglov för nybyggnad av särskilt boende och komplementbyggnad

Kungörelse Borgholm 11:42 Bygglov för nybyggnad av särskilt boende och komplementbyggnad

Kungörelse,

2021-07-06

Start- och slutdatum:

2021-07-05 - 2021-08-03

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden