Kungörelse Hagaby 11:1 Underrättelse till berörda grannar Ansökan om bygglov för teletorn med tillhörande teknikbod