Kungörelse Hagaby 11:1 Underrättelse till berörda grannar Ansökan om bygglov för teletorn med tillhörande teknikbod

Kungörelse Hagaby 11:1 Underrättelse till berörda grannar Ansökan om bygglov för teletorn med tillhörande teknikbod

Kungörelse,

2022-12-13

Start- och slutdatum:

2022-12-13 - 2022-12-28

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen