Kungörelse Klinta 5:46 Bygglov för nybyggnad av mast

Kungörelse Klinta 5:46 Bygglov för nybyggnad av mast

Kungörelse,

2023-11-09

Start- och slutdatum:

2023-11-09 - 2023-12-06

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden