Kungörelse om ansökan om bygglov för torn/mast Bödakronopark 2:176 och Lindby 1:12, Underrättelse till berörda grannar

Kungörelse om ansökan om bygglov för torn/mast Bödakronopark 2:176 och Lindby 1:12, Underrättelse till berörda grannar

Kungörelse,

2021-02-22

Start- och slutdatum:

2021-02-22 - 2021-03-09

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden