Kungörelse om beslut: Hässleby 1:7 Bygglov för upplag samt nybyggnad av våghus

Kungörelse om beslut: Hässleby 1:7 Bygglov för upplag samt nybyggnad av våghus

Start- och slutdatum:

2022-04-20 - 2022-05-27

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden