Kungörelse om beslut: Hässleby 1:7 Bygglov för upplag samt nybyggnad av våghus