Kungörelse planprogram för Byxelkrok 1:1, m.fl. ”Byxelkroks hamn”

Kungörelse planprogram för Byxelkrok 1:1, m.fl. ”Byxelkroks hamn”

Kungörelse,

2021-01-18

Start- och slutdatum:

2021-01-18 - 2021-02-02

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen