Kungörelse Samråd Detaljplan för del av Knäppinge 10:1 ”Biogasanläggning”