Kungörelse – Underrättelse till berörda grannar Ansökan om bygglov för nätstation i Stora Rör, del av Stora Rör 2:1

Kungörelse – Underrättelse till berörda grannar Ansökan om bygglov för nätstation i Stora Rör, del av Stora Rör 2:1

Kungörelse,

2021-11-18

Start- och slutdatum:

2021-11-18 - 2021-12-11

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen