Kungörelse – Underrättelse till berörda grannar Ansökan om bygglov för nätstation i Stora Rör, del av Stora Rör 2:1