Kungörelse Underrättelse till berörda grannar Ansökan om bygglov för nätstation Rälla 1:52

Kungörelse Underrättelse till berörda grannar Ansökan om bygglov för nätstation Rälla 1:52

Sammanträde,

2022-05-28

Start- och slutdatum:

2022-05-28 - 2022-06-14