Kungörelse Underrättelse till berörda grannar Ansökan om bygglov för nätstation Rälla 1:52