Kungörelse om ansökan om bygglov för nätstation Stora rör 2:1, Underrättelse till berörda grannar