Kungörelse om ansökan om bygglov för nätstation Stora rör 2:1, Underrättelse till berörda grannar

Kungörelse om ansökan om bygglov för nätstation Stora rör 2:1, Underrättelse till berörda grannar

Kungörelse,

2021-02-19

Start- och slutdatum:

2021-02-19 - 2021-03-14

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden